LANDSRÉTTUR Úrskurður mánudaginn 2. desember 2019. Mál nr. 806/2019 : Lögreglustjórinn á Suðurnesjum (Súsanna Björg Fróðadóttir aðstoðarsaksóknari ) gegn X (Lilja Margrét Olsen lögmaður) Lykilorð Kærumál. Gæsluvarðhald. A - liður 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008. Útdráttur Staðfestur var úrskurður héraðsdóms um að X skyldi sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli a - liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála . Úrskurður Landsréttar L andsréttardómararnir Davíð Þór Björgvinsson og Jóhannes Sigu rðsson og Sigríður Ingvarsdóttir , settur landsréttardómari, kveða upp úrskurð í máli þessu. Málsmeðferð og dómkröfur aðila 1 Sóknaraðili skaut málinu til Landsréttar með kæru 29. nóvember 2019 , sem barst réttinum ásamt kærumálsgögnum sama dag . Kærður er úrskurður Héraðsdóms Reykjaness 29. nóvember 2019 í málinu nr. R - /2019 þar sem varnaraðila var gert að sæta gæsluvarðhaldi allt til föstudagsins 6. desember 2019 klukkan 16. Kæruheimild er í l - lið l. mgr. 192. gr. laga nr. 88/2008 um meðfe rð sakamála. 2 Sóknaraðili krefst þess að hinn kærði úrskurður verði staðfestur. 3 Varnaraðili krefst þess að hinn kærði úrskurður verði felldur úr gildi. Til vara er þess krafist að varnaraðila verði aðeins gert að sæta farbanni samkvæmt 100. gr. laga nr. 88 /2008 og tilkynningarskyldu samkvæmt niðurlagi 7. mgr. 29. gr. laga nr. 96/2002. Niðurstaða 4 Varnaraðili er undir rökstuddum grun um að hafa gerst sekur um háttsemi sem fangelsisrefsing er lögð við . Með þessari athugasemd en að öðru leyti með vísan til fors endna hins kærða úrskurðar verður hann staðfestur. Úrskurðarorð: Hinn kærði úrskurður er staðfestur. 2 Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness föstudaginn 29. nóvember 2019 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum gert að sæta gæsluvarðhaldi allt til föstudagsins 6. desember 2019, kl. 16:00. Í greinargerð lögreglustjóra kemur fram að borist hafi tilkynning frá tollgæslunni í Flugstöð Leifs Eiríkssonar 22. nóvember 2019, um aðila, sem hafi verið að koma frá léki á að hefði fíkniefni falin innvortis. Kærði hafi verið handtekinn af lögreglu. Komið hafi í ljós við röntgenskoðun að kærði hafi ekki haft fíkniefni innvortis. Á sa ma tíma og kærði kom til landsins hafi annar aðili, meðkærði, komið til landsins, frá , grunaður um að hafa fíkniefni innvortis. Meðkærði hafi skilað af sér fíkniefnum. Lögregla telji að kærði og meðkærði tengist og rökstuddur grunur sé um að kærði sé s sömu ferðaskrifstofu og báðir hafi sagst hafa ætlað að dvelja hér á landi í þrjá sólahringa. Kærði hafi verið með bókaða gistingu hér á landi en ekki meðkær ði. Rannsókn á símtækjum kærða og meðkærða hafi sýnt fram á tengsl þeirra á milli. Rannsókn þessa máls sé á frumstigi. Rannsaka þurfi aðdraganda ferðar kærða og meðkærða hingað til lands. Þá þurfi ennfremur að rannsaka tengsl hans við meðkærða og hugsanle ga vitorðsmenn á Íslandi og/eða erlendis auk annarra atriða. Magn hinna meintu fíkniefna þyki eindregið benda til þess að efnin hafi verið ætluð til sölu og dreifingar hér á landi og að háttsemi kærða kunni að varða við ákvæði 173. gr. a almennra hegningar laga nr. 19/1940 auk ákvæða laga nr. 65/1974 um ávana - og fíkniefni. Lögregla telur að ætla megi að kærði kunni að torvelda rannsókn málsins og hafa áhrif á samseka gangi hann laus. Með vísan til alls framangreinds, rannsóknarhagsmuna, a - liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, 173. gr. a almennra hegningarlaga nr. 19/1940, og laga nr. 65/1974 um ávana og fíkniefni, telur lögreglustjóri brýna hagsmuni standa til þess að kærða verði gert að sæta gæsluvarðhaldi allt til föstudagsins 6. dese mber 2019, kl. 16.00. Eins og rakið hefur verið kom kærði til landsins 22. nóvember sl. með sama flugi og meðkærði, sem var handtekinn vegna gruns um að hafa fíkniefni innvortis. Meðkærði hefur skilað af sér fíkniefnum. Með úrskurði Héraðsdóms Reykjanes 23. nóvember sl. var kærða gert að sæta gæsluvarðhaldi til 25. nóvember sl. á grundvelli rannsóknarhagsmuna, sbr. a - liður 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Með úrskurði dómsins 25. nóvember sl. í máli nr. /2019 var kærða gert að sæt a áfram gæsluvarðhaldi, til dagsins í dag. Var úrskurðurinn staðfestur 27. nóvember sl. í Landsrétti í máli nr. 790/2019. Samkvæmt rannsóknargögnum málsins er kærði undir rökstuddum grun um aðild að innflutningi fíkniefna. Rannsókn málsins er enn í gangi og er m.a. verið að rannsaka nánar tengsl kærða og meðkærða. Haldi kærði óskertu frelsi sínu gæti hann torveldað rannsókn málsins með því að koma sönnunargögnum undan eða hafa áhrif á samseka. Með vísan til a - liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðfe rð sakamála er því fallist á kröfu lögreglustjóra, eins og nánar greinir í úrskurðarorði. Úrskurð þennan kveður Sandra Baldvinsdóttir héraðsdómari. Úrskurðarorð: Kærði, X, skal sæta gæsluvarðhaldi allt til föstudagsins 6. desember 2019, kl. 16:00.